UWAGA!

Niniejsza strona nie jest już aktualizowana.

Zapraszamy na www.mlodziez.pttk.pl

2009- Rok Dzieci i Młodzieży w PTTK

2009- Rok Dzieci i Młodzieży w PTTK

Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Zań   
Środa, 29 Kwiecień 2009 13:21
 
W dniach 11-14 czerwca 2009 roku, w Biłgoraju (woj. lubelskie) Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego poprzez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej we współpracy z Oddziałem PTTK w Biłgoraju organizuje Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki. Przedsięwzięcie przygotowane jest w ramach realizacji „Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK” i dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 
Elementami forum są:
- nowatorskie w założeniach, bezpłatne szkolenie z zakresu kompetencji turystycznych dla 64 młodzieżowych liderów wyłonionych spośród kandydatów z terenu całego kraju,
- finał centralny XXXVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK.


Cele przedsięwzięcia:
Głównym celem forum jest wzrost kompetencji i umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Cele poboczne to:
- popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki, jako formy aktywnego wypoczynku i nauki,
- popularyzowanie i nauczanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- zapoznanie z systemem GPS, jako nowoczesną formą wsparcia turysty,
- poznawanie przez młodzież piękna ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości,
- propagowanie kultury wycieczkowania,
- rozwijanie sprawności fizycznej uczniów,
- poznawanie zasad uprawiania turystyki kwalifikowanej i zdobywania odznak turystyczno-krajoznawczych PTTK,
- wymiana doświadczeń i propagowanie osiągnięć szkolnych klubów krajoznawczo-turystycznych,
- promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Polski i województwa lubelskiego.

Program forum

Uczestnicy szkolenia, w ciągu 4 dni, odbędą:
a) warsztaty z zakresu podstaw organizowania turystyki szkolnej i młodzieżowej, w tym podstaw prawnych,

b) szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, prowadzone według wytycznych ERC (Europejskiej Rady Resuscytacji ) i PRC (Polskiej Rady Resuscytacji) w algorytmie postępowania BLS-AED (Basic Life Support – Automated External Defibrillator), zakończone uzyskaniem certyfikatu honorowanego na terenie Unii Europejskiej. Program szkolenia zawiera:
- aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy przez osoby niezwiązane z medycyną,
- zawiadamianie o wydarzeniu; „łańcuch przeżycia”,
- zatrzymanie krążenia i oddychania,
- stany szczególne,
- BLS u dorosłych, BLS u dzieci,
- obsługa i zastosowanie automatycznego zewnętrznego defibrylatora AED.

c) szkolenie z obsługi urządzeń systemu GPS. Program zawiera:
- szkolenie teoretyczne z tematyki GPS,
- obsługa urządzeń służących do nawigacji teoretycznej – warsztaty w terenie,
- obsługa oprogramowania mapowego służącego do: komunikacji urządzeń GPS z komputerem, tworzenie własnych punktów, planowania tras, analizy śladów i itp.

d) objazd szkoleniowy po terenie województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Roztocza.

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez profesjonalne firmy zewnętrzne. Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej zostanie przeprowadzone przez firmę LIN MED Ratownictwo Medyczne z Limanowej. Szkolenie z zakresu obsługi urządzeń GPS przeprowadzi firma EXCEL Systemy Nawigacyjne ze Szczecina – przedstawiciel na Polskę firmy Garmin.
Wszystkie osoby, które ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym, otrzymają specjalne certyfikaty.

Uczestnicy finału centralnego XXXVII OMTTK rywalizować będą w konkurencjach turniejowych:
- teście krajoznawczym,
- teście wiedzy turystycznej i topograficznej,
- turystycznym marszu na orientację,
- kolarskim torze sprawnościowym,
- samarytance,
- turystycznym ABC,
- ocenie kart do kroniki.
Dodatkowo uczestniczyć będą w programie krajoznawczym z objazdem szkoleniowym po terenie województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Roztocza.

Nabór uczestników
a) uczestnicy szkolenia, to 64 młodzieżowych liderów, wyłonionych spośród kandydatów zgłoszonych z terenu całego kraju. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie ankiety osobowe i przesłanie jej do ZG PTTK. Kandydaci muszą być pełnoletni, preferowany wiek to 18-30 lat. Pożądane jest, by były to osoby posiadające doświadczenie w działalności turystycznej: młodzieżowi liderzy w lokalnym środowisku, osoby odznaczone „Orlim Lotem”, nauczyciele-opiekunowie SKKT.

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres pawelzan(małpka)pttk.pl w terminie do 25 maja 2009 roku. Wydrukowany, podpisany formularz karty zgłoszenia prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, z dopiskiem „Forum Liderów Biłgoraj”.

Formularz zgłoszeniowy do ściągnięcia tutaj.

b) uczestnicy finału centralnego OMTTK PTTK to zwycięzcy eliminacji wojewódzkich.

Warunki uczestnictwa
Wszystkie osoby uczestniczą w imprezie bezpłatnie. We własnym zakresie należy pokryć koszty dojazdu i ubezpieczenia (członkowie PTTK posiadają ubezpieczenie w ramach składki członkowskiej).

Lista osób, zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu zostanie opublikowana do dnia 2 czerwca 2009 roku na niniejszej stronie. Wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną.

Szczegółowych informacji dotyczących forum, udziela Kol. Paweł Zań - główny specjalista ds. inicjatyw programowych ZG PTTK, pod numerem telefonu 0-22 826 22 51 wew. 121 oraz adresem mailowym pawelzan(małpka)pttk.pl

Zmieniony: Czwartek, 30 Kwiecień 2009 15:05
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack